Loading...
Ledarskapets Dimensioner2020-06-24T11:40:40+00:00

Ledarskapsprogram för dig som vill bli en mer motiverande ledare!

Genom att förstå oss själva, vad som hindrar oss och vad som skapar arbetsglädje och motivation kan vi utvecklas. Vi behöver skapa en tydlig bild av önskad framtid och förmedla den, och på så sätt kan vi skapa ett motiverande ledarskap. Då kan vi leda oss själva och andra på ett bra sätt. Vi behöver vara systematisk och arbeta långsiktigt för att skapa varaktiga förändringar. Hjärnan är formbar och det vi gör mycket av blir vi oftast bra på – så det gäller att vi gör rätt saker! Vill vi få till en förändring behöver vi ändra vårt beteende. Den här typen av utveckling kan man inte läsa sig till, det kräver övning och kontinuitet och uthållighet. Det är därför det är bra att både ha ett strukturerad träningsprogram och en tränare.

LÄS MERA

Ett urval av kunder som använt våra program

“Efter att hela ledningsgruppen i ABB Service, Region Syd, har genomgått Ledarskapets Dimensioner har insikten ökat och alla har vuxit i sina ledarroller.”

Håkan Strandberg,
Vice President, Service,
ABB AB

“Jag har under ett år genomgått programmet ledarskapets dimensioner, för min del har det inneburit en viktig och positiv personlig utveckling.”

Siw Asplund,
Försäljningschef region norr,
Arla Foods

“Samtalen med min personlige tränare har gett mig både kunskap och energi att agera, förändra och utveckla där jag befunnit mig.”

Jessica Rönnberg,
Informationschef,
Länsstyrelsen i
Norrbottens län

”Så fort jag blev rektor för Lunds universitet erbjöd jag hela universitetets ledningsgrupp att delta i Ledarskapets Dimensioner. Det är ett chefsstödsprogram som har betytt mycket för mig och för många av mina chefer. Att ha en personlig ledarskapscoach gör skillnad.”

Per Eriksson,
tidigare rektor
Lunds Universitet

Redo för att ta nästa steg?

Ta kontakt med en av våra ledarskapstränare för mera information angående våra ledarskapsprogram.

JA, NU KÖR VI!