arbetsglädje och ledarskap

Arbetsglädje, mål och motivation är tre områden man jobbar med i våra program. 

Varför är dessa tre områden viktiga för ledare och för att kunna leda sig själv?

Arbetsglädje ger dig energi. Arbetsglädjen påverkar hur du trivs i din roll som ledare och på jobbet. Den påverkar motivationen, och med tydliga mål både för dig själv och dina medarbetare, är det också lättare veta vart du ska rikta din energi och inte minst vad som ger dig glädje och energi.

Mål är A och O när det gäller ledarskap, både när det gäller att leda andra och leda sig själv. Mål behövs för att veta vart man är på väg och vad man leder mot. Är målen tydliga för dig? Och är du tillräckligt tydlig när du kommunicerar era mål till medarbetarna?

Motivation kommer inifrån, du kan inte motivera någon annan. I våra program tittar vi närmare på vad som motiverar dig, vad som ger dig arbetsglädje och hur motiverande dom uppsatta målen är för dig. Som ledare kan, och ska, du skapa förutsättningar för att medarbetarna ska vara motiverad och trivas, men allt börjar med att du själv är motiverad, trivs på jobbet och har mål att jobba och leda mot.