Ledarskapstränare

Kvalitet och utveckling är våra ledord. Vi arbetar med kunden i fokus och din utveckling och ditt resultat som vår kund är vårt visitkort i framtiden. Genom utbildning och en gedigen erfarenhet hos våra konsulter så kan vi alltid säkerställa en hög kvalitet i vårt arbete. Vi arbetar med ett av världens mest strukturerade ledarskapsprogram och programmen håller samma höga kvalitet som även vi eftersträvar.

Ledarskapsträning på distans

Alla våra konsulter jobbar även som Distansledarskapstränare. Alla träffar genomförs online och du som kund får ditt material sänt till dig per post.

Ta kontakt med en av våra ledarskapstränare för mera information angående våra ledarskapsprogram.

Jag startade mitt första företag 1997, efter det har det blivit en rad företag. Den röda tråden inom all verksamhet har varit att hjälpa människor, på den vägen fortsätter jag ännu idag. Nu som Nordic Executive Master Licensee för Ledarskapets Dimensioner 2.0 har jag möjlighet att hjälpa tusentals ledare utveckla sitt ledarskap och på så vis även öka trivseln och lönsamheten i företag runt om i Norden. Jag har tidigare jobbat med franchising, jag brinner för att bygga organisation och att inspirera andra till att utvecklas och sträva framåt.

Varför Ledarskapets Dimensioner 2.0? 

Det jag direkt fastnade för inom Ledarskapets Dimensioner 2.0 är att vi jobbar långsiktigt och strukturerat med våra program. Programmen erbjuder något för alla ledare, från VD till underchefer och projektledare. Från de som har ett ledarskap med ett tydligt ansvarsområde och ska nå merparten av mål och resultat genom andra, till de som ska uppnå resultat genom att leda sig själva. Ledarskapets Dimensioner 2.0 är ingen vanlig ledarskapskurs, det är ett effektivt träningsprogram för att hjälpa dig bli ännu bättre på det du gör och få till en verklig förändring.

Ekonomie Magister inom internationellt företagande och företagsledning, har studerat vid Svenska Handelshögskolan i Vasa, Finland. Lång erfarenhet inom kundservice, med 15 år som chef i internationella organisationer. Stor passion, och brinnande intresse, för ledarskap, gruppdynamik, och personlig utveckling. 

Jobbar idag som coach och med ledarskapsutbildningar. Jag hjälper team få en bättre vardag, och öka välmående på jobbet, genom självreflektion och ökad kunskap om hur gruppens individuella olikheter kan användas som gemensam styrka. Jag är utbildad ICF coach och certifierad inom EASI och Total SDI.

Varför Ledarskapets Dimensioner 2.0?

Ledarskapets Dimensioner 2.0 har ett upplägg som jag av egen erfarenhet vet funkar, programmet hjälper ledare utvecklas i dagliga arbetet som ledare. Kombinationen ett strukturerat program och individuell coaching ger alla möjlighet att utvecklas och bli tryggare som ledare. 

Att jobba med flera olika program, inom samma koncept, är klockrent för mig. Jag gillar speciellt vårt Självledarskapsprogram. Ett program som främst riktar sig till personer som vill bli starkare i sitt självledarskap – jobba mer strukturerat och målmedvetet. Bli bättre på att leda sig själva helt enkelt. 

Jag har lång erfarenhet från marknadsföring, kommunikation och projektledning och har jobbat med många organisationer och företag i olika branscher. Det som präglar mig är ett stort intresse för människor och utveckling så därför var det naturligt för mig att gå vidare genom att utbilda mig till coach och ledarskapstränare. Jag har en start övertygelse att förändring kommer genom förståelse och insikter och att dessa i sin tur kommer från reflektioner. Sen kan vi behöva stöd i att genomföra konkreta förändringar!

Varför Ledarskapets Dimensioner 2.0? 

Att få titta på sig själv och sitt ledarskap från olika dimensioner på det strukturerade sättet som programmet innebär gör att deltagarna växer både som person och chef och ledare. Det ger många aha-upplevelser och deltagarna kan direkt föra över det till sin egen vardag. Kombinationen av programmet, löpande stöd av mig som ledarskapstränare och coach och med engagerad deltagare skapar garanterad utveckling!

Hanna Svensson, även känd som Kravallapa, är veckans Ledarskapstränare. Hanna är verksam i Skåne. Hon delar även aktivt med sig av sin kunskap och erfarenheter på sociala medier, ett tips att följa Kravallapa på Instagram för en daglig dos inspiration om ledarskap och personlig utveckling. 

Din bakgrund? 

Med mer än 15 år som VD, chef och ledare för tillväxtbolag i ständig förändring har jag lärt mig den hårda vägen vad som krävs för att nå framgång utan att det sker på bekostnad av, den egna eller andras, hälsa och välmående. Jag har även gjort en omfattande förändringsresa på det privata planet där jag gått från att vara en fullfjädrad prestationsprinsessa till att idag leva ett betydligt mer hållbart liv utifrån vad som är viktigt på riktigt för mig.

I grunden är jag civilingenjör och utöver ett antal olika ledarskaps- och kommunikationsutbildningar under mina yrkesverksamma år har jag vidareutbildat mig till coach och mindfulnessinstruktör.

Varför Ledarskapets Dimensioner 2.0?

Att använda sig av ett beprövat program för ledarträning är ett effektivt sätt att nå önskat resultat. Ledarskapets Dimensioner 2.0 ger mig dessutom friheten att fortsätta att vara jag i mötet med mina klienter.

Ingenjör och marknadsekonom. Jag har varit operativ ledare för såväl personal som för utvecklings- och förändringsprojekt inom organisation och kvalitet. Idag är jag drivande i ledningen för 4 olika bolag. Jag har även haft Nordiska chefsroller, och arbetat internationellt med olika kulturer i öst och väst.

Varför Ledarskapets Dimensioner 2.0?

Jag var själv kund 2005 då jag deltog i Ledarskapets Dimensioner classic, och jag upptäckte att konceptet verkligen fungerar. När man som deltagare arbetar med den önskade framtiden, och tränas i att finna sin fulla potential med ett målorienterat sätt att fungera, uppnås resultat. Man lär sig samverka och utveckla relationer, och man lär sig hitta drivkrafter för att motivera sig själva och andra. Ledarskapets Dimensioner 2.0 programmen fungerar och ger bestående resultat för ledare oavsett verksamhetsområde, chefsnivå, kultur och kön. När deltagaren är klar med programmet finns resultatet av utvecklingen kvar.

25 års erfarenhet som VD i olika bolag, såväl börsbolag som statliga bolag. Jag har en MBA i Strategi & Tillväxtfrågor från Ekonomihögskolan i Lund, och jag har genomgått ett ettårigt Advanced Coach Program (ICF kvalitetssäkrat). Jag har lång erfarenhet av individuell coaching, rekrytering, personbedömning och eget ledarskap.

Varför Ledarskapets Dimensioner 2.0?

Ledarskapets Dimensioner 2.0 skiljer sig från ledarskapsutbildningar i och med att man jobbar med utveckling i sin vardag varje dag. Du åker inte iväg på kurs utan du utvecklas i din dagliga verksamhet och kan omsätta teorin i praktisk handling. Det är framförallt ett strukturerat träningsprogram som ger stora effekter i vardagen. 

Handlingsplanen är den kraftfullaste delen i en Ledarutbildning. Det här programmet är inte till för att du ska stå och trycka i “the comfort zone”. Det här programmets handlingsplan är en plan för att du ska bli en effektivare målgörare och utvecklas som ledare och individ. 

Jag brinner för att stödja ledare i sin egen och organisations transformation där alla får möjligheten att utvecklas och bidra till en spännande, hållbar framtid! 25 års erfarenhet som företagsledare, entreprenör och marknadsföringskonsult har gett mig ovärderliga insikter i utmaningarna med att leda organisationer. Det skapar ett mervärde till de program jag idag erbjuder klienter.

2004 grundade jag ett företag inom förnybar energi, vi introducerade nya energikoncept på en ny marknad. Verksamheten tvingades under de första åren att handskas med bland annat växtvärk, ökad konkurrens och ny lagstiftning – allt det här gav mig värdefulla erfarenheter som jag nu har stor nytta av i mitt arbete som Ledarskapstränare. 

Varför Ledarskapets Dimensioner 2.0?

Jag gillar upplägget på LD 2.0, där klienten uppmuntras att träna sitt ledarskap långsiktigt i sitt dagliga arbetet på ett strukturerat och reflekterande sätt. Jag har sett hur klienten växer i ledarrollen och självförtroendet i ledarskapet ökar. Klienten blir mer strategisk, och mer effektiv, i sin roll och hittar en förnyad tillfredsställelse och glädje.

Ledarskapstränare Tina Ikonomidou har bred kompetens inom flera olika områden, samt lång erfarenhet från nationella och internationella verksamheter. Tina är verksam i Skåne.

Din bakgrund?

Examen inom arbetsvetenskap som organisationsutvecklare, och internationella relationer. Tina är utbildad ICF coach, hon har även studerat Motivational Interviewing och KBT. Utöver att jobba som Ledarskapstränare är Tina också yoga- och meditationslärare samt ljudterapeut.

Tina har i 20 års tid coachat och väglett 1000-tals människor, enskilt och i grupp. Hon har utvecklat och utbilda ledare i nationella och internationella bolag. Tina har 10 års erfarenhet av chefskap och entreprenörskap. Hon har etablerat flertal verksamheter och filialer som områdeschef för en nationell aktör. Hon är grundare och fd ägare av HelhetsAkademin AB. Idag driver och äger Tina företaget EcoLead Ab där fokus ligger på hållbart ledarskap och hälsa.

Varför Ledarskapets Dimensioner 2.0?

Ledarskapets Dimensioner 2.0 är ett välarbetat och strukturerat program som tack vare upplägget, mentala träningen och reflektionen stärker ledarskapet såväl yrkesmässigt som privat.

Yvonne har nästan trettio års erfarenhet av ledande roller inom kommunikation och ledarskap. Är certifierad ICF-coach och har suttit med i många ledningsgrupper. Numera har hon fokus på att stärka ledare.

Hon har hela Sverige som arbetsplats men utgår från Uppsala och har de flesta kunderna i Stockholmsområdet.

Varför Ledarskapets Dimensioner 2.0?
Det Yvonne gillar med Ledarskapets Dimensioner är att det är så strukturerat samtidigt som det finns frihet i de enskilda coachingsamtalen. En annan faktor som verkligen ger resultat är att det är en längre process vilket ger tid för att även praktisera och verkligen reflektera över den kunskap som deltagarna får ta del av. De regelbundna mötena med en personlig coach gör också att deltagarna verkligen engagerar sig.

Med det här upplägget kan hon möta kunderna på den nivå de verkligen befinner sig, det vill säga med utgångspunkt i tidigare erfarenheter och ambition till förbättring.

Varför är det viktigt att jobba med sitt ledarskap?
När du har en ledande roll så innebär det ett stort ansvar och en offentlig roll. Allt du gör granskas och du ska fatta många beslut och dessutom bygga starka team som levererar resultat. För att klara allt detta är det bra med ledarskapsträning. Det finns så mycket värdefull kunskap och erfarenheter inom området som du kan ta del av.

Ledarskap är en färskvara. Det räcker inte med att gå kurs en gång och sedan vara klar med utvecklingen. Du behöver fylla på med kunskap och utvärdera ditt ledarskap för att behålla fokus på rollen. Det handlar även om att hålla sig uppdaterad om trenderna inom ledarskap och kunna leda även de nya förmågorna som kommer ut i arbetslivet.

Hon tror på ett ständigt lärande och att ta sitt ledarskap på allvar. Sedan är det klokt att ha en extern person som du kan bolla tankar, idéer och besvärliga situationer med.

Företag och organisationer som investerar i sina ledare får bättre förutsättningar för att nå sina mål.

Ett motto Yvonne följer är:

Det händer något när människor applicerar nya beteenden och kunskap. ”

Ledarskapscoach Katarina Nilsson-Moe coachar ledare på svenska och engelska i Halland och Västra Götaland. Katarina är utbildad ACC coach (inom ICF) och NLP Business Practitioner.

Katarina har varit verksam inom logistikbranschen i 35 år, och 18 av dom som ledare. 2016 startade hon det egna bolaget Nilsson Moe Konsult Ab där hon jobbar med coaching, affärsutveckling och ledarskap.

Varför Ledarskapet Dimensioner 2.0?
Det är ett program som inriktar sig inte enbart på ditt professionella jag utan på helheten. För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv.

Ledarskapets Dimensioner 2.0 är det strukturerade ledarutvecklingsprogram som jag saknade under mina år som ledare. Det som jag och mina klienter uppskattar med programmen är att man jobbar med helheten och tillsammans med sin coach genom hela utbildningen. Det är program där min erfarenhet från ledarskap och coaching är en bra mix.