Våra ledarskapsprogram är utvecklade av Mats och Mika Holmér och Holmér Management International (HMI) under 25 års tid och är ett av de mest strukturerade ledarskapskoncepten på marknaden idag.

Globalt har över 7000 personer genomgått våra ledarskapsprogram. Programmen är utvecklade för ökad arbetsglädje, ökad motivation och minskad stress.

Behöver JAG ledarskapsträning?

Den dagliga pressen på nyckelpersoner i yrkeslivet är större än på en elitidrottare inför tävling. Det är match varje dag. Hela dagen! För att prestera på topp, utan att vika ner sig, behöver varje elitidrottare mycket energi. Det samma gäller i yrkeslivet. Studier visar att kost och motion inte räcker. Men vi har programmen som ger dig ytterligare energi. Och som ger bättre återhämtning.

Energinivån påverkar problemlösning, beslutsfattande, kommunikation, ja allt som sker under dagen. Inte minst kundrelationer och resultatet.

Stressad? Ofta, hela tiden eller aldrig?

Om du svarade aldrig på denna fråga så får jag bara säga GRATTIS! Du är en av få som verkar ha livet i balans. Är du då nöjd med ditt resultat? Ert resultat? Eftersom du läser detta så räknar jag med att du är en ledare av något slag, på någon nivå och då är det ju Ert resultat, MEN du är den som bär ansvaret när resultatet redovisas.

Stress innebär att man mobiliserar energi inför en utmaning. I en bil med svag motor krävs det att man växlar ner till en lägre växel för att klara en brant backe. En bil med starkare motor märker inte av att det var en backe, och kräver inte att man växlar ner för att klara den. Utan kör på som vanligt.

På samma sätt är det med stress. En person med mycket energi märker inte av utmaningar på samma sätt som dem med lite energi. Och skulle man köra omkring bilen hela dagen på ettans eller tvåans växel får det snabbt konsekvenser för motorn.
Med hjälp av våra ledarskapsprogram, effektiv individuell coaching och en strukturerad och beprövad handlingsplan (över 7000 personer har arbetat med handlingsplanen) minskar din stress, frigörs energi för mera kreativitet, utvecklas ditt ledarskap och du blir helt enkelt mera effektiv med mera energi!

Läs mer om ledarskapsträning här!

Ja, skicka mig mera information om alla ledarskapsprogram.